ASUS ROG GL552VL - Bir Dinamik IP / PPPOE Ağ Bağlantısının Yapılandırılması

background image

Bir Dinamik IP / PPPOE Ağ Bağlantısının

Yapılandırılması

1.

Settings (Ayarlar) kısmını başlatın.

2.

Network & Internet (Ağ ve İnternet) öğesini seçin.

3.

Ethernet > Network and Sharing Center (Ethernet

> Ağ ve Paylaşım Merkezi) öğesini seçin.

4.

LAN’ı, ardından da Properties (Özellikler) öğesini

seçin.

5.

Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (İnternet

İletişim Kuralı sürüm 4(TCP/IPv4)) öğesini,

ardından da Properties (Özellikler) düğmesini

seçin.

6.

Obtain an IP address automatically (Otomatik

olarak bir IP adresi al) öğesini, ardından da OK

(Tamam) düğmesini seçin.

NOT: PPPoE bağlantısı kullanıyorsanız sonraki adımlara geçin.

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

61

7.

Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım

Merkezi) penceresine dönüp Set up a new

connection or network (Yeni bağlantı veya ağ

kurun) öğesini seçin.

8.

Connect to the Internet (İnternet’e Bağlan)

öğesini, ardından da Next (İleri) düğmesini seçin.

9.

Broadband (PPPoE) (Geniş Bant (PPPoE)) öğesini

seçin.

10. Kullanıcı adınızı, Şifrenizi ve Bağlantı adını girip

Connect (Bağlan) düğmesini seçin.

11. Yapılandırmayı tamamlamak için Close (Kapat)

düğmesini seçin.

12. Görev çubuğundaki

simgesini, ardından da

yeni oluşturduğunuz bağlantıyı seçin.

13. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girip, İnternet’e

bağlanmayı başlatmak için Connect (Bağlan)

düğmesini seçin.