ASUS ROG GL552VL - BIOS Ayarları

background image

BIOS Ayarları

NOT: Bu bölümdeki BIOS ekranları yalnızca referans olması içindir. Gerçek

ekranlar modellere ve bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Ön Yükleme

Bu menü ön yükleme seçeneği önceliklerinizi belirlemenize olanak

tanır. Ön yükleme önceliklerinizi ayarlarken aşağıdaki prosedürleri göz

önünde bulundurabilirsiniz.

1.

Boot (Ön Yükleme) ekranınında Boot Option #1 (Ön Yükleme

Seçeneği #1 )’i seçin.

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

background image

68

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

2.

’e basın ve bir aygıt Boot Option #1 (Ön Yükleme

Seçeneği #1 ) olarak seçin.

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

69

Güvenlik

Bu menü, dizüstü bilgisayarınız için yönetici ve kullanıcı şifresi

belirlemenize olanak tanır. Ayrıca dizüstü bilgisayarınızın sabit disk

sürücüsüne, giriş / çıkış (I / O) arayüzü ve USB arayüzüne erişimi kontrol

etmenize olanak tanır.

NOT:

Bir User Password (Kullanıcı Şifresi) belirlerseniz dizüstü

bilgisayarınızın işletim sistemine erişmeden önce bu şifreyi girmeniz

istenecektir.

Bir Administrator Password (Yönetici Şifresi) belirlerseniz BIOS'a

girmeden önce bu şifreyi girmeniz istenecektir.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

background image

70

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Parolayı silmek için:

1.

Security (Güvenlik) ekranından Setup Administrator Password
(Yönetici Parolasını Ayarla)
veya User Password (Kullanıcı
Parolası)
’nı seçin.

2.

Geçerli parolayı girin ve

’ basın.

3.

Create New Password (Yeni Parola) alanını boş bırakın ve

’e basın.

4.

Onay kutusunda Yes (Evet)'i seçin ve ardından

simgesine basın.

Parolayı ayarlamak için:

1.

Security (Güvenlik) ekranından Setup Administrator Password
(Yönetici Parolasını Ayarla)
veya User Password (Kullanıcı
Parolası)
’nı seçin.

2.

Bir şifre girin ve

tuşuna basın.

3.

Şifreyi tekrar girin ve

tuşuna basın.

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

71

G / Ç Arabirimi Güvenliği

Güvenlik menüsünü kullanarak dizüstü bilgisayarınızın bazı

arayüz fonksiyonlarını kilitlemek ya da kilidini açmak üzere I / O

Arayüz Güvenliği'ne erişebilirsiniz.

G / Ç arabirimini kilitlemek için:

1.

Security (Güvenlik) ekranında I / O Interface Security (G /

Ç Arabirimi Güvenliği) öğesini seçin.

2.

Kilitlemek istediğiniz arabirimi seçin ve

öğesine

tıklayın.

3.

Lock (Kilitle)'yi seçin.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

72

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

USB Arabirimi Güvenliği

I / O Arayüz Güvenliği menüsünden ayrıca USB Arayüz

Güvenliğine erişerek bağlantı noktalarını ve cihazları kilitleyebilir

ya da kilidini açabilirsiniz.

USB arabirimini kilitlemek için:

1.

Security (Güvenlik) ekranında I / O Interface Security (G

/ Ç Arabirimi Güvenliği) > USB Interface Security (USB

Arabirimi Güvenliği) öğesini seçin.

2.

Kilitlemek istediğiniz arabirimi seçin ve Lock (Kilitle)

öğesine tıklayın.

NOT: USB Interface (USB Arayüzü)'nü Lock (Kilitli) olarak ayarlamak

aynı zamanda USB Interface Security (USB Arayüz Güvenliği) altındaki

External Ports (Harici Bağlantı Noktaları) ve diğer cihazları da

kilitleyecektir.

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

73

Ana Şifre Belirleme

Güvenlik menüsünü kullanarak sabit disk sürücünüze erişimi

şifreli hale getirebilmek için Set Master Password (Ana Şifre

Belirle)'yi kullanabilirsiniz.

HDD parolasını ayarlamak için:

1.

Security (Güvenlik) ekranında Set Master Password Ana

Parolayı Ayarla).

2.

öğesine tıklayın ve parolayı girip

tuşuna basın.

3.

Parolayı onaylamak için yeniden girin ve

tuşuna

basın.

4.

Set User Password (Kullanıcı Parolasını Ayarla) öğesine

tıklayın ve kullanıcı parolasını ayarlamak için önceki işlemleri

tekrarlayın.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

background image

74

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Kaydet ve Çık

Yapılandırma ayarlarınızı korumak için BIOS'tan çıkmadan önce Save

Changes and Exit (Değişiklikleri Kaydet ve Çık'ı Seçin)'i seçin.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

75

BIOS’un Güncellenmesi:

1.

Dizüstü bilgisayarın tam modelini doğrulayın ve ardından

modeliniz için ASUS web sitesinden en güncel BIOS dosyasını

indirin.

2.

İndirilen BIOS dosyasının bir kopyasını bir USB belleğe kaydedin.

3.

USB belleği dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.

4.

Dizüstü bilgisayarınızı Yeniden Başlatın ve ardından POST

sırasında

tuşuna basın.

5.

BIOS Setup (BIOS Kurulumu) programından, Advanced (Gelişmiş)

> Start Easy Flash (Kolay Flaşı Başlat) öğesini tıklatın, sonra

'a basın.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

background image

76

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

6.

İndirdiğiniz BIOS dosyasını flash disk sürücüde bulun ve ardından

simgesine basın.

7.

BIOS güncelleme işleminden sonra, sistemi varsayılan ayarlarına

geri yüklemek için Exit (Çık) > Restore Defaults (Varsayılanları

Geri Yükle) öğesini tıklatın.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: GL552VW
Version: 101
Build Date: Apr 26 2015
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

77