ASUS ROG GL552VL Yardım

background image

Dizüstü Bilgisayar

E-Kılavuz

GL552VW

Birinci Sürüm

Temmuz 2015

TR10549

background image

2

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK

COMPUTER INC.’in (“ASUS”) açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda

saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden

çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi

bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, “MEVCUT DURUMUYLA” VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA

DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK

ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA

DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA

DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI

VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ

YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS’A

BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları

olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve

sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ

OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ

BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA

DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN

DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS’tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek

durumlarda, zararları ASUS’tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS’tan zarar

tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil)

ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni

yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve

doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde

sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu

Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS’un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS’un, tedarikçilerinin ve

satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR:

(1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ

KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA

DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS’UN,

TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ

OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

3

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında .................................................................................................7

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler ................................................................................9
Simgeler .............................................................................................................................9
Tipografya .........................................................................................................................9

Güvenlik Tedbirleri ....................................................................................................10

Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma ...............................................................................10
Dizüstü Bilgisayarınızın Bakımı ..................................................................................11
Düzgün Geri Dönüşüm ................................................................................................12

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

Dizüstü Bilgisayarınızı Tanıma ...............................................................................14

Üstten Görünüm .............................................................................................................14
Alt Taraf ...............................................................................................................................19
Sağ Taraf .............................................................................................................................21
Sol Taraf ..............................................................................................................................23
Ön Taraf ..............................................................................................................................25

2. Bölüm: Dizüstü Bilgisayarın Kullanımı

Başlangıç Sırasında ....................................................................................................28

Dizüstü Bilgisayarınızı Şarj Edin .................................................................................28
Ekranı Açmak İçin Kaldırın ...........................................................................................30
Güç Düğmesine Basın ...................................................................................................30
Dokunmatik yüzeyi kullanma.....................................................................................31

Klavyenin Kullanılması .............................................................................................35

Fonksiyon Tuşları .............................................................................................................35
Windows® 10 Tuşları ......................................................................................................36
Çoklu Ortam Kontrol Tuşları ........................................................................................37
Sayısal Tuş Takımı ............................................................................................................38

Optik Sürücüyü Kullanma .......................................................................................39

background image

4

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

3. Bölüm: Windows® 10 Ile Çalışmak

İlk Defa Çalıştırmak....................................................................................................44
Başlat Menüsü .............................................................................................................45

Başlat Menüsünü Açma ................................................................................................46
Başlat Menüsünden Programlar Başlatma.............................................................46

Windows® uygulamaları ..........................................................................................47

Windows® Uygulamalarıyla Çalışma ........................................................................48
Windows® Uygulamalarını Özelleştirme ................................................................48

Görev Görünümü .......................................................................................................51
Bölme Çubuğu ............................................................................................................52

Etkin Noktaları Yan Yana Görüntüleme ...................................................................52

Eylem Merkezi .............................................................................................................54
Diğer Klavye Kısayolları ...........................................................................................55
Kablosuz Ağlara Bağlanmak .................................................................................57

Wi-Fi .....................................................................................................................................57
Bluetooth ..........................................................................................................................58
Airplane Mode (Uçak Modu) ......................................................................................59

Kablolu Ağlara Bağlanmak .....................................................................................60

Bir Dinamik IP / PPPOE Ağ Bağlantısının Yapılandırılması................................60
Bir Statik IP Ağ Bağlantısının Yapılandırılması ......................................................61

Dizüstü Bilgisayarınızın Kapatılması ...................................................................62

Dizüstü Bilgisayarınızı Uyku Moduna Alma...........................................................63

4. Bölüm: Açılış Öz Denetim Testi (POST)

Açılış Öz Denetim Testi (POST) ..............................................................................66

BIOS ve Sorun Giderme’ye Erişim İçin Post Kullanımı ........................................66

BIOS ................................................................................................................................66

BIOS Erişimi .......................................................................................................................66
BIOS Ayarları .....................................................................................................................67

Sisteminizi kurtarma .................................................................................................77

Bir Kurtarma Seçeneğini Gerçekleştirme ...............................................................78

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

5

5. Bölüm:

Dizüstü Bilgisayarınızı Yükseltme

Sabit Disk Sürücü Takma .........................................................................................82
Rastgele Erişim Belleği (RAM) Takma ..................................................................91

İpuçları ve SSS

Dizüstü Bilgisayarınız İçin Yararlı İpuçları ..........................................................96
Donanım SSS ...............................................................................................................97
Yazılım SSS ....................................................................................................................100

Ekler

DVD Sürücü Bilgisi ..........................................................................................................104
Blu-ray Sürücü Bilgileri ..................................................................................................106
Dahili Modem Uygunluğu ...........................................................................................106
Özet .....................................................................................................................................107
Ağ Uygunluk Beyanı ......................................................................................................107
Sesli Olmayan Ekipmanlar ...........................................................................................107
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı .................................................................109
FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz Beyanı .......................................110

background image

6

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

Uygunluk Beyanı (R & TTE Direktifi 1999 / 5 / EC) ...............................................111
CE İşareti.............................................................................................................................111
Farklı Etki Alanları İçin Kablosuz Operasyon Kanalı ............................................112
Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları ...............................................112
UL Güvenlik Bildirimleri ................................................................................................114
Güç Güvenlik Koşulu......................................................................................................115
TV Tarayıcı Uyarıları ........................................................................................................115
REACH .................................................................................................................................115
Macrovision Şirketi Ürün Bildirimi ............................................................................115
İşitme Kaybını Önleme..................................................................................................115
Kuzey Avrupa Lityum Ikazları (Li-ion Bataryalar İçin) .........................................116
Optik Sürücü Güvenlik Bilgisi .....................................................................................117
CTR 21 Uygunluğu (Dahili Modemli Dizüstü Bilgisayarlar İçin) .....................118
ENERGY STAR Uyumlu Ürün ........................................................................................120
Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı ...............................................120
ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri ..........................................................121

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

7

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz, dizüstü bilgisayarınızın donanım ve yazılım özellikleri

hakkında bilgi vermekte olup aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

Bu bölümde dizüstü bilgisayarınızın donanım bileşenleri ele

alınmıştır.

2. Bölüm: Dizüstü Bilgisayarınızın Kullanılması

Bu bölümde dizüstü bilgisayarınızın farklı parçalarının nasıl

kullanıldığı gösterilmiştir.

3. Bölüm: Windows® 10 İle Çalışmak

Bu bölümde dizüstü bilgisayarınızdaki Windows® 10 işletim

sisteminin kullanımı hakkında genel bir bakış yer almaktadır.

4. Bölüm: Açılış Öz Denetim Testi (POST)

Bu bölümde dizüstü bilgisayarınızın ayarlarını değiştirmek için

POST'u nasıl kullanabileceğiniz gösterilmiştir.

background image

8

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

5. Bölüm: Dizüstü Bilgisayarınızı Geliştirme

Bu bölüm dizüstü bilgisayarınızın parçalarını değiştirme ve

geliştirme işleminde size yol gösterir.

İpuçları ve SSS

Bu kısım, dizüstü bilgisayarınızla yaşadığınız yaygın sorunları

ele almak ve gidermek için başvurabileceğiniz bazı önerilen

ipuçlarını, sık sorulan donanım ve yazılım sorularını sunmaktadır.

Ekler

Bu bölümde dizüstü bilgisayarınız için uyarılar ve güvenlik

bildirimleri yer almaktadır.

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

9

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi

gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli
bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler
ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak

ve dizüstü bilgisayarınızın veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için

uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur. .

Simgeler

Aşağıdaki simgeler, dizüstü bilgisayarınızda görev veya prosedür dizisini

tamamlamak için kullanılan aygıtı gösterir.

= Dokunmatik yüzeyi kullanın.

=Klavyeyi kullanın.

Tipografya

Kalın

= Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.

İtalik

= Bu, kılavuzda danışabileceğiniz kısımları göstermektedir.

background image

10

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu