ASUS ROG GL552VL - Installera hårddiskenheten

background image

Installera hårddiskenheten

Se följande steg om du måste byta hårddiskenhet på den bärbara

datorn.

VIKTIGT! Köp endast en HD från återförsäljare av denna bärbara dator för

att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

VARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon-

eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern

strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.

NOTERA:

Undersidans utseende på din bärbara dator kan variera beroende på

modellen, men installationen av hårddisken är densamma.

Du bör byta HDD:n med hjälp av en professionel person. Du kan

också uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.

background image

E-manual för bärbar dator

83

A.

Lossa skruven på höljet.

B.

Dra ut höljet över facket och ta av det helt från den bärbara

datorn.

background image

84

E-manual för bärbar dator

C.

Ta bort skruvarna som håller HD-vaggan i facket.

background image

E-manual för bärbar dator

85

D

(tillval) Om en hårddisk är installerad på din bärbara dator, koppla

ifrån hårddisköppningen från hårddiskporten som bilden nedan

visar.

background image

86

E-manual för bärbar dator

HD-vagga

E.

Använd fliken på hårddisköppningen för att dra ut den ur facket.

background image

E-manual för bärbar dator

87

gammal hårddisk

HD-vagga

F.

(tillval) Om ingen hårddisk är ansluten till hårddisköppningen, se

följande steg för hur man tar bort den gamla hårddisken.

1.

Ta bort alla skruvarna på hårddisköppningens sida.

2.

Ta bort den gamla hårddisken från hårddisköppningen och

placera den på ett plant, torrt underlag med kretskortet (PCB)

vänt uppåt, som bilden nedan visar.

background image

88

E-manual för bärbar dator

ny hårddisk

HD-vagga

G.

Sätt i den nya HDD:n med PCB:n (tryckt kretskort) vänd mot HDD-

vaggan. Se till att uttagen på hårdisken inte hindras av någon

dela av HD-vaggan.

H.

Sätt tillbaka och dra åt skruvarna som du tog bort tidigare.

background image

E-manual för bärbar dator

89

I.

Sätt tillbaka HDD-vaggan i facket, med HDD-kontaktan mitt för

den bärbara datorns HDD-port. Tryck på HDD-vaggan tills den

ansluter till den bärbara datorn.

J.

Fäst HDD-vaggan med skruvarna du tog bort tidigre.

background image

90

E-manual för bärbar dator

K.

Sätt tillbaka luckan.

L.

Fäst luckan igen med skruven du tog bort tidigare.

background image

E-manual för bärbar dator

91