ASUS ROG GL552VL - Sülearvuti välja lülitamine

background image

Sülearvuti välja lülitamine

Te saate oma sülearvuti välja lülitada, tehes ühte järgmistest.

Käivitage Start menu (Käivitusmenüü), seejärel
valige

> Shut down (Sule) , et teha

tavapärane sulgemine.

Valige sisselogimise aknast

> Shut down

(Sule).

• Vajutage

, et käivitada Shut

Down Windows (Windowsi sulgemine). Valige

ripploendist käsk Shut Down (Sulge), seejärel

valige OK.

Kui sülearvuti ei reageeri, siis vajutage ja hoidke

toitenuppu all vähemalt 4 sekundit, kuni

sülearvuti lülitub välja.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

63